1 grudnia 2023

Jak poinformowało Starostwo Powiatowe w Policach 8 stycznia Siedzibie Powiatu w Policach podpisano umowę na realizację II etapu inwestycji pn. “Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez m. Przęsocin”.

Powiat reprezentowała Wicestarosta Joanna Napiwodzka, oraz Członek Zarządu Powiatu w Policach Beatę Chmielewską oraz przedstawiciela firmy STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie.

II etap inwestycji obejmuje przebudowę drogi na odcinku miejscowości Przęsocin. Dodatkowo na podstawie porozumienia zawartego z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji S. A. w Policach przebudowana zostanie sieć wodociągowa. Wartość całej inwestycji opiewa na kwotę 14 milionów 850 tysięcy złotych – mówi Magdalena Sochanowska Naczelnik Wydziału Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Policach.

Inwestycja jest dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. W ramach inwestycji przebudowana zostanie konstrukcja jezdni wraz z kanalizacją deszczową, powstaną chodniki i ścieżka rowerowa. Inwestycja powinna być ukończona do 30 kwietnia 2022 r.

Problem polega na tym, że ciągle w Policach wyznaczony jest niezgodny z prawem objazd przez Skolwin. Niezgodny, bo brak na oznakowaniu informacji o ograniczeniach tonażowych i wysokościowych, jakie spotkają kierowcy jadąc tym objazdem. A więc są celowo wprowadzani w błąd.

Dodatkowo nikt nie informował mieszkańców o tym że zwiększa się im ruch tranzytowy na drodze. A biorąc pod uwagę budowę fabryki w Policach i nie tylko jej. I wyznaczoną przez Przęsocin trasę dla betoniarek firmy Cemex, należy się spodziewać, że przez nasze osiedle będą się odbywać transporty łamiące przepisy. Ponadto dokładnie w tym samym czasie, będzie trwał remont skrzyżowania Stołczuńska/Orna/Celulozowa gdzie będzie ruch wahadłowy. Tak więc nadchodzą ciężkie 3 miesiące na drogach Skolwina.