Bez inwestora…

ale spotkanie się odbyło. Jak powiedział pan Bogusław Owsianowski Rada Osiedla przyszła by odpowiedzieć na pytania mieszkańców i wysłuchać uwag do raportu, jeżeli takowe będą. Na spotkaniu oprócz radnych RO obecna była również radna RM Renata Łażewska. Na spotkaniu pojawiła się również Radna Sejmiku Województwa Małgorzata Jacyna-Witt. Byli też przedstawiciele Stowarzyszenia “Panorama rozlewiska Odry”. Spotkanie w wąskim gronie merytoryczne i konstruktywne. Wśród przybyłych był również pan mgr.inż. Sławomir Papajewski specjalista w branży klimatyzacji, wentylacji i urządzeń sanitarnych. Przyniósł ze sobą swoje uwagi do raportu (skan poniżej) z których jasno wynika, że obawy społeczeństwa dotyczące tej inwestycji są zasadne a dokumentacja jest kompletnie nierzetelna. Po przeczytaniu tego dokumentu zasadnym wydaje się skierowanie sprawy do prokuratury by zbadała sprawę pod kątem manipulowania danymi, wprowadzeniem urzędu w błąd celem wyłudzenia zgód by wybudować zakład.