Rada Osiedla wnioskuje o interwencję na terenie Papierni Skolwin

Chodzi o

“przeprowadzenie kontroli przestrzegania warunków decyzji środowiskowych przez firmy: APIS, Tire Eco Fuel, Dirk, BFK i inne wyżej nie wyemienione firmy dla których wydane zostały decyzje środowiskowe na przetwarzanie, składowanie i utylizację odpadów”

Wniosek taki został przesłany 13 listopada do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska . w uzasadnieniu czytamy iż RO zobligowały liczne skargi mieszkańców na duszące mdłe zadymienie, odory pochodzenia biologicznego oraz widoczne składowiska substancji niewiadomego pochodzenia.

Również na łamach skolwin.info pisliśmy o sygnalizowanych przez naszych czytelników nieprawidłowościach. Liczymy, że tym razem służby łaskawie wezmą się do roboty i należycie wykonają badania w kilku różnych miejscach, gdyż badania wykonane w Szczecinie na Żubrów niestety budzą dużą wątpliwość.