od 14 płacimy za parkowanie w strefie

Od 14 wracają opłaty parkingowe w strefie. Pamiętajmy by nie spotkać się z koniecznością uiszczenia opłaty dodatkowej a te zgodnie z uchwałą Rady miasta wynoszą:

§ 7. Za nieopłacone parkowanie pobiera się opłatę dodatkową w wysokości:
1) 50 zł;
2) 30 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona w ciągu 7 dni od dnia nieopłaconego parkowania.

opłaty jednorazowe wyglądają następująco:

mapa strefy