Kolejne spotkanie z inwestorem

Otrzymaliśmy informację o kolejnym spotkaniu z inwestorem w sprawie kontrowersyjnej budowy.

Informacja poniżej:

Szanowni Państwo,

W związku z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 maja 2019 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu produkcji składników odżywczych z łososia, wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną”, planowanego na fragmencie działki ewidencyjnej nr 4/5 w obrębie Nad Odrą 52”; Zarząd Rady Osiedla Skolwin postanowił zwołać spotkanie konsultacyjne w wyżej wymienionej sprawie, na które zaprasza mieszkańców, przedstawicieli inwestora oraz radnych Rady Miasta Szczecin – dzielnicy północ. Spotkanie odbędzie się w Domu Kultury Klub Skolwin, przy ul. Stołczyńskiej 163 w Szczecinie, w dniu 24.06.2019 o godzinie 17:30.

Z poważaniem W imieniu Zarządu RO Skolwin Bogusław Owsianowski – Przewodniczący

Jak widać w dalszym ciągu nie przewiduje się udziału przedstawicieli UM – red.