Pogrzeb dzieci utraconych

15 października jest w Stanach Zjednoczonych oficjalnie obchodzony jako Dzień Pamięci Dzieci Nienarodzonych i Zmarłych (Pregnancy and Infant Loss Remembrance Day)  już od 1988 roku. Natomiast w Polsce po raz 15 obchodzimy dziś Międzynarodowy Dzień Dziecka Utraconego. Dlaczego 15 października? Bo tyle czasu mama nosi pod sercem swojego dziecko począwszy od 1 stycznia.

W okolicach tego dnia odbywają się również pogrzeby dzieci nienarodzonych. W Sobotę 12.10.2019 r. godz. 14:00 przy Grobowicu Dzieci Utraconych na Cmentarzu Zachodnim przy ul. Bronowickiej odbędzie się pochówek w Szczecinie A Pogrzeb Dzieci Utraconych w Policach, który odbędzie się 15 października (wtorek) o godz. 15:00  na cmentarzu w Policach. Do pochówku zostało przekazanych przez SPSK nr.1 w Policach i dziesięć ciał dzieci, które po kremacji zostaną złożone w  Grobowcu Dzieci Utraconych.

W związku z tym, że pojawiły się po ubiegłorocznej informacji zapytania, czy nie wiemy jak to jest, jeżeli rodzice dziecka są ze Szczecina czy też z Choszczna to pogrzeb również jest w Policach? Nie wiedzieliśmy, ale zapytaliśmy u źródła czyli w MOPRze w Szczecinie. Rzecznik tej instytucji
Maciej Homis odpowiedział nam następującoPochówki dzieci utraconych organizowane są na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin na koszt gminy. Za stronę duchową organizacji pogrzebu odpowiada fundacja Donum Vitae, która również ustala termin uroczystości. MOPR odpowiada za stronę techniczną – mamy podpisaną umowę z firmą pogrzebową na organizację pochówku oraz z ZUK na przechowywanie ciał w Miejskiej chłodni. Pochówek organizowany jest dwa razy do roku – w marcu i październiku.


W sytuacji gdy rodzice utracą dziecko mogą zorganizować pochówek samodzielnie. Mogą też z różnych względów zdecydować o pozostawieniu ciała utraconego dziecka w szpitalu – w tej sytuacji na mocy porozumienia ze szpitalami (Zdroje, Pomorzany, Unii Lubelskiej (Police)) ciała dwa razy do roku przekazywane są do pochówku. Część szpitali przekazuje je do ZUK przed samą kremacją, część robi to na bieżąco przez cały rok. Informacje o uroczystościach pogrzebowych dzieci utraconych umieszczane są na stronie internetowej fundacji Donum Vitae oraz na stronie internetowej MOPR.

Jeśli rodzice chcieliby dowiedzieć się kiedy odbędzie się najbliższy pochówek mogą poszukiwać informacji na stronach internetowych lub bezpośrednio w Fundacji czy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Czyli zgodnie z wypowiedzią rzecznika prasowego, obywatele Szczecina, chowani są na cmentarzu w Szczecinie a w Policach pochówki pozostałych.

Sprawdziliśmy jak wyglądają informacje o pogrzebie. Na stronie Fundacji jest informacja o pogrzebie w Szczecinie. Również o pogrzebie w Policach niestety do dzisiaj tj. 10.10.2019 g.19.45 trudno znaleźć jaką kolwiek informację o pogrzebie na stronie MOPR.

y