Po spotkaniu Rady Osiedla

Wczoraj odbyło się kolejne spotkanie Rady Osiedla na którym po zatwierdzaniu protokołu z poprzedniego zebrania podjęto kilka uchwał. Wśród nich były dwie o zgodzie na dzierżawę łąk, diecie dla skarbnika RO, sfinansowaniu ze środków KIS Warsztatów z Robotyki dla dzieci. W sprawach różnych odbyła się dyskusja nad tematem konsultacji społecznych związanych z lokalizacją nowej fabryki na terenach przyległych do stadionu, który jest na dzień dzisiejszy własnością Milexu. „Budowa zakładu produkcji składników odżywczych z łososia” – bo tak nazywa się ta inwestycja budzi wiele emocji wśród mieszkańców, którzy nie chcą na Skolwinie kolejnej śmierdzącej inwestycji. Wystarczy już smrodów jakie emitują obecnie działające tam firmy Milex, BKF, czy zakład Pirolizy opon, który zwiększa moc o 400%!!! – zauważył jeden z radnych. Po burzliwej ale konstruktywnej dyskusji powstała uchwała, która wskazuje błędy w raporcie. (tutaj artykuł o inwestycji oraz do pobrania raport oddziaływania na środowisko) Na zakończenie wniesiono kilka uwag związanych z odbiorem wyremontowanej siedziby Rady Osiedla oraz przewodniczący RO pan Bogusław Owsianowski poinformował o ruszeniu tegorocznego Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego i możliwości składania wniosków.