Edukacyjny okrągły stół

Na stronie kuratorium ukazał się komunikat:

29 sierpnia br., o godzinie 10.00, w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, odbędą się obrady Wojewódzkiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego, zorganizowane z inicjatywy Prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego.

Organizacja Wojewódzkiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego to realizacja jednego z postulatów zgłoszonych podczas posiedzeń Ogólnopolskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego, które odbywały się od kwietnia do czerwca w Warszawie.

Do obrad w pracach WOSE zapraszamy m.in.: dyrektorów szkół, nauczycieli, przedstawicieli samorządów uczniowskich, przedstawicieli rad rodziców, przedstawicieli samorządów, przedstawicieli reprezentatywnych związków zawodowych, przedstawicieli pracodawców czy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz oświaty.

Wszystkich zainteresowanych rekrutacją do WOSE prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Na zgłoszenia czekamy do 21 sierpnia.