Cemex wyjaśnia

Do redakcji skolwin.info wpłynęło pismo z wyjaśnieniami od firmy Cemex, w którym odniesiono się do atykułu “Cemex jednak oszukiwał”

W piśmie czytamy:

W nawiązaniu do Pastwa artykułu z dn. 24 maja 2020 r. pt. ,,CEMEX jednak oszukiwał” opublikowanego na portalu Skolwin.info oraz mając na uwadze dobro społeczności lokalnej, zamieszkującej osiedle Stołczyn, z którym sąsiaduje zakład CEMEX przy ul. Fabrycznej 1 oraz osiedle Skolwin i Bukowo, położone przy głównych trasach drogowych na północ, biegnących ulica Stołczyńska oraz ulica Szosa Polska, informuje, że:

-Wszystkie transporty betonu towarowego z wytworni betonu CEMEX przy ul. Fabrycznej 1 są realizowane w pełni zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi w zakresie dopuszczalnej masy całkowitej betonomieszarek tj. pojazd + towar (DMC), aktualnie wynoszącej maksymalnie 34 tony dla używanych przez nas typów betonomieszarek. Nie są one w żadnym razie przeładowywane.

– Odpowiadając na obawy sąsiadów naszego zak1‘adu oraz biorąc po uwago zastrzeżenia społeczności zamieszkującej Skolwin i okolice, zgłaszane za pośrednictwem Państwa portalu, nasza firma zidentyfikowała alternatywną drogę dojazdowa w kierunku północnym (w tym do Polic), która zamierzamy w przyszłości używać przy przewozach naszych produktów w tym kierunku.

– CEMEX usunął skutki związane z przypadkowym wydostaniem sio niewielkich ilości betonu z betonomieszarki na wskazanej w Państwa artykule trasie.

Zapewniamy, ze był: to jednostkowy przypadek. Bardzo dziękujemy za zwrócenie nam w tej sprawie uwagi.

W przypadku zauważenia niebezpiecznego zdarzenia na drodze z udziałem pojazdów

oznakowanych logo CEMEX, bardzo prosimy o kontakt bezpośrednio z infolinia

CEMEX pod numerem (22) 378 32 78. Przy zgłoszeniu, należy podać numer rejestracyjny pojazdu CEMEX, datę oraz godzino wystąpienia zdarzenia. Każdy samochód należący do floty CEMEX Polska posiada żółtą tabliczkę zatytułowaną “Jadę bezpiecznie?” na tyle pojazdu z wymienionym numerem kontaktowym.

Zgłoszenie incydentu bezpośrednio do CEMEX pomoże w szybkiej ocenie zdarzenia przez nasz zespół+ i naprawieniu ewentualnych szkód, powstałych z naszym udziałem.

Celem CEMEX jest prowadzenie działalności biznesowej w poszanowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dobrych relacji z mieszkańcami Skolwina, Stołczyna i Bukowa

Cieszy nas, że zareagowano na artykuł i uprzątnięto ulice. Jednak w liście nie odniesiono się w ogóle do ograniczenia tonażowego mostu na Stołczyńskiej. Za to podano wagę pojazdów – betonomieszarek, które znacznie przekraczają dopuszczalną masę całkowitą. Warto zapisać sobie numer do zgłaszania betoniarek sunących przez Skolwin.