Zagrożenie pożarowe lasów

Od kilku dni można już spacerować po lesie. Należy jednak być bardzo ostrożnym, bo ściółka jest przesuszona. Pożar może wywołać nawet najmniejsza iskra. Leśnicy proszą, by nie rzucać na ziemię niedopałków, a tym bardziej nie rozpalać grillów czy ognisk. Ostatnio nie ma dnia by strażacy nie wyjeżdżali do płonących traw czy lasów. Czasami kończą się one pożarami składowanego na polu siana, jak nie dawno w okolicach Kołobrzegu. Lasy są suche i nie prędko się to zmieni. By nastąpiła poprawa potrzeba kilkudniowych opadów spokojnego deszczu. Tzw skuteczny deszczyk (przemoczy wszystko choć nie jest mocnym opadem) wyczekiwany jest ogromnie. Silne opady nie poprawią sytuacji bo wtedy woda nie wsiąka tylko spływa i nie zmieni sytuacji w lasach i na łąkach.

Stopień wilgotności ściółki ten jest ustalany o godzinie 9.00 i 13.00 na podstawie pomiarów parametrów meteorologicznych (temperatury i wilgotności względnej powietrza oraz dobowej sumy opadu atmosferycznego) a także wilgotności ściółki sosnowej, będącej wskaźnikowym materiałem palnym, ze względu na dominujący udział sosny w polskich lasach. W oparciu o prognozowane na podstawie numerycznego modelu prognozy pogody (COSMO) wartości parametrów meteorologicznych oraz przewidywaną wilgotności materiału palnego określany jest także prognozowany stopień zagrożenia pożarowego lasu z wyprzedzeniem do 24 godzin. Określanie stopnia zagrożenia pożarowego lasu wykonywane jest przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych z wykorzystaniem własnej, zautomatyzowanej sieci meteorologicznych punktów pomiarowych, która obejmuje prognostyczne i pomocnicze punkty pomiarowe, usytuowane na terenach leśnych. Jest on ustalany na podstawie algorytmów opracowanych w Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa, wdrożonych do stosowania w roku 2015 wraz z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006 r. Nr 58, poz. 405 z późn. zm.)

Tylko w kwietniu na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie wybuchły 62 pożary, na powierzchni 10,97 ha.
Dodatkowo leśnicy interweniowali przy 20 pożarach traw i nieużytków bezpośrednio zagrażających lasom.

Od początku roku w lasach na terenie RDLP w Szczecinie odnotowaliśmy 87 pożarów na łącznej powierzchni 12,92 ha.

Bardzo przydatną w codziennej ochronie lasu przed pożarami jest infrastruktura, w którą w ostatnich latach zainwestowaliśmy. W tym sezonie mamy do dyspozycji:

  • 56 obiektów o wysokości 32 – 60 m wysokości, tj. 40 wyposażonych w kamery i 16 dostrzegalni tradycyjnych z obserwatorem. To z nich prowadzimy wczesną detekcję lasów przed pożarami.
  • wieże TV i dostrzegalnie pożarowe, które pokrywają obszar naszej dyrekcji i zwykle oddalone są od siebie o kilkanaście kilometrów. Położone są one w miejscach zapewniających najlepsze pole widzenia.
  • w każdym z 35 nadleśnictw uruchomiliśmy Punkty Alarmowo-Dyspozycyjne, które uzupełniają system przeciwpożarowy lasów. Praca obserwatorów i dyspozytorów to niezwykle odpowiedzialna praca – to od ich zależy bezpieczeństwo lasów.
  • w każdym z 35 nadleśnictw codziennie w gotowości utrzymujemy 35 samochodów patrolowo-gaśniczych oraz 5 samolotów gaśniczych oraz jeden patrolowy.

Dodatkowo w czujności pozostaje blisko 200 leśników.

Prognozy pogody na najbliższe dni zakładają wysokie temperatury powietrza oraz niewielką ilość opadów. Takie warunki wydatnie wpływają na wzrost zagrożenia pożarowego. Apelujemy o zachowanie ostrożności podczas pobytu w lesie oraz przypominamy, iż w lesie i na terenach śródleśnych nie można rozpalać ognisk, grilli oraz palić papierosów.

Każdy pożar to określone straty, od tych niepoliczalnych w środowisku przyrodniczym, po te wymierne finansowo. Przykładowo: tylko koszt odnowienia jednego hektara spalonej powierzchni leśnej przekracza 12 tys. zł.

Bezśnieżna zima, sucha oraz ciepła wiosna spowodowały, że tegoroczny okres zagrożenia pożarowego lasów jest wyjątkowo pracowity.  

Apelujemy o zawiadamianie najbliższej jednostki straży pożarnej lub pracowników Służby Leśnej o zauważonych pożarach lasu lub pożarach bezpośrednio im zagrażającym.

W przypadku zauważenia pożaru dzwoń:
998 lub 112